GDPR – Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att ni känner er trygga när ni lämnar era personuppgifter till oss.
När ni registrerar er hos oss och vi skapar en journal på ert djur så ger ni automatiskt samtycke till att vi samlar och lagrar era personuppgifter.

Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en person, t.ex. namn, adress personnummer, telefonnummer, djurets id nummer.

Vi behöver dessa uppgifter för identifikation av djuret och djurägaren, kommunikation med djurägaren, skicka e-recept, skicka vaccinationspåminnelse, erbjudande mm.

Vid kontakt med vissa av våra leverantörer, försäkringsbolag, olika laboratorier, eller när vi remitterar era djur, följer era uppgifter med. I övriga fall överlämnar vi aldrig era uppgifter till tredje part utan er medgivande.

Vi har tagit rymliga åtgärder för att skydda era uppgifter.

Ni har möjlighet att välja:
-Minimum registrering dvs att alla uppgifter raderas om 5 respektive 7 år, eller
-Utökad dvs att vi inte raderar era uppgifter utan sparar så länge vi önskar (kan återkallas när ni vill)

Ni har också möjlighet att välja bort direkt marknadsföring från oss, dvs inga erbjudande skickas till er.

Uppgifterna hanteras enligt GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018.

Enligt lag är vi skyldiga att journalföra alla besök samt spara dessa I 5 år efter patientens senaste besök och I 7 år enligt bokföringslagen.

Ni kan när som helst be om rättelse av felaktiga uppgifter eller återkalla medgivandet at vi lagrar de i vårt system.

Ni har rätt enl. lag att en gång per år begär kostnadsfritt information om vilka uppgifter som behandlas av oss. Detta ska ske skriftligen och ni får svar om max en månad.

Ni är välkomna att höra av er till oss vid frågor.

Vi bibehåller rätten för ändringar och uppdateringar av detta dokument.